Menu

Leerplan Muzische vorming GO!

Prijs
15,-
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Dit GO! leerplan Muzische vorming voor het basisonderwijs vervangt vanaf 1 september 2016 de vorige leerplannen Muzische vorming voor het kleuter- en lager onderwijs (1998). Samen met het leerplan Media concretiseert dit leerplan de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en de eindtermen lager onderwijs voor het leergebied Muzische vorming. “Ieder kind is een kunstenaar. De kunst is er een te blijven als je groot wordt.” (Pablo Picasso). Muzische vorming leert kinderen anders naar de wereld en zichzelf te kijken en laat hen kennismaken met de wereld van de kunsten (impressie). Muzische vorming leert hen naar het voorbeeld van de kunsten om zich creatief en expressief te uiten door gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-, muziek- en/of mediataal (expressie). In dit leerplan kozen we voor de volgende accenten: * Een duidelijke visie op het hele leergebied en op de verschillende muzische domeinen. * Voor elk domein een leerlijn met concrete doelen. Daarbij kiezen we voor het afbakenen van vaardigheden, inhouden en mogelijke werkvormen. * Een overkoepelend ‘domein’ muzische grondhouding dat de doelstellingen bevat op het vlak van algemene attitudes en vaardigheden die bij elk domein apart en bij de integratie van de domeinen worden ingezet. * Een duidelijke structuur, met focus op het muzisch proces (waarnemen, verwerken-vormgeven, reflecteren) en de muzische grondhouding. De structuur vergemakkelijkt de integratie van de muzische domeinen. * Scholen stimuleren om gebruik te maken van het culturele aanbod. * Het domein Media opnemen in een apart leerplan Media. We hopen dat de studie en het gebruik van dit leerplan (toekomstige) leerkrachten zal inspireren en ondersteunen in het muzisch vormen van de kinderen.

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509027382
Verschijningsdatum: 2016-05-31
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan Nederlandse taal taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid

Bestel

Onderwijs

Leerplan Frans

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein techniek

Bestel

Onderwijs

Leerplan wereldoriëntatie domein natuur

Bestel

Onderwijs

Didactische suggesties bij het leerplan Nederlandse taal

Bestel