Menu

Burger en bestuur | 9de editie

Een introductie tot een complexe verhouding

door Frankie Schram

Prijs
64,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De laatste decennia is de burger steeds mondiger geworden, wat heeft geleid tot een transparanter beleid. Toch lijkt de burger, ondanks alle inspanningen, steeds cynischer tegenover het beleid. Degelijk besturen is dus geen sinecure – zoals ook proefondervindelijk is bewezen de laatste jaren.

Deze content is pnieuw grondig bijgewerkt. Een nieuw deel over inspraak, participatie, interactief beleid en coproductie is toegevoegd. We hebben ook rekening gehouden met de meest recente literatuur en evoluties.

Enkele vragen die we beantwoorden:

  • Hoe zit de complexe relatie tussen burger en bestuur eigenlijk in elkaar?
  • Hoe groot is het maatschappelijke draagvlak voor de regelgeving waar u mee bezig bent?
  • Hoe empathisch communiceert u?
  • Leidt meer transparantie altijd tot een betere kwaliteit van democratische controle?
  • Hoe past een overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe bij het voorbereiden en het nemen van een besluit?
  • Hoe interpreteert de overheid de signalen van de burger in haar streven naar optimale dienstverlening?

Een essentieel hulpmiddel voor al wie betrokken is bij het maatschappelijke debat. Deze content zal u ongetwijfeld helpen om het functioneren van een democratische rechtsstaat beter te begrijpen.

Over de auteur(s)

FS

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen. Hij was in het verleden ook professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken. Hij behoort ook tot de leden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.   Frankie Schram is hoofdredacteur van de door Politeia uitgegeven boekenreeks en het gelijknamige Tijdschrift Privacy en Persoonsgegevens en auteur van verschillende andere publicaties over bestuursrecht.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Frankie Schram
ISBN (print): 9782509035615
Verschijningsdatum: 2017-10-05
Formaat: 160x240mm
Aantal pagina’s: 748
Type Vastbladig boek