Menu

Burger en bestuur | 9de editie

Frankie Schram

2017-10-05

Bestel

Inhoudsopgave

Het politieke systeem

Organisaties en processen van openbaar bestuur situeren zich steeds binnen een welbepaald politiek systeem. Dit systeem is een geheel van interacties die betrekking hebben op het bindend toebedelen van waarden of van gewaardeerde goederen in de samenleving.[119] Het politieke systeem omvat het geheel van elementen dat de overheidsstructuur en het overheidsoptreden bepaalt of beïnvloedt.

119. D. Easton, The Political System, New York, 1953.

Politiek heeft wezenlijk te maken met het beslechten van verdelings- en afstemmingsvraagstukken binnen het maatschappelijk bestel. In een context van onenigheid over aangekleefde waarden en normen, van tegenstrijdige gehuldigde inzichten over wat de overheid al dan niet moet doen en van uiteenlopende belangen, is er sprake van politiek als wordt verwacht dat daarover uitspraak wordt gedaan binnen democratisch gelegitimeerde besluit

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Recht

Zwijgen en spreken binnen een overheidscontext

Frankie Schram

Bestel

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel