Menu

Efficiëntie en effectiviteit in de vrije tijd

Armand Dewaele

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

   Structuur en componenten van een consensusvormingsproces

   

4.1.1.   Probleemdefiniëring

Een eerste stap is het zo helder mogelijk omschrijven van het probleem, dat onderwerp is van het consensusvormingsproces. De start van een consensusvormingsproces is gemakke­lijker als er een algemene ontevredenheid heerst over een bepaalde situatie in een organisa­tie.

Bijvoorbeeld in een museum wensen verschillende medewerkers door een geïntegreerd gezinsvriendelijk beleid de belevingswaarde van een bezoek aan het museum voor gezin­nen met kinderen fundamenteel te verhogen. Een geïntegreerd gezinsbeleid heeft betrek­king op de houding en het gedrag van alle medewerkers die in contact komen met de bezoekers, het onthaal, de veiligheid en risicopreventie, specifieke baby- en kindervoorzie­ningen en activiteiten voor kinderen eventueel sam

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Cultuur & vrije tijd

Noodprocedures in zwembaden

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Betrapt in het kartel

Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Economische aspecten in bibliotheken

Patrick Vanouplines

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Handboek Erfgoedondernemer

Johan Vencken

Bestel uw printeditie

Cultuur & vrije tijd

Jong gespuis in het gemeentehuis | pakket van 20 - 2e editie

Bestel uw printeditie