Menu

Recht

Het aanbod Recht bevat content die de regelgeving in heldere taal uitlegt en daardoor interessant is voor een brede doelgroep.

In de kijker

Beleid, Financiën, Overheidsopdrachten, Communicatie, Informatiemanagement, Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme, Duurzame ontwikkeling, Milieu & klimaat, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Wonen, Opleiding & vaardigheden, Organisatie, Personeelsstatuut, Politiek, Privacy & persoonsgegevens, Publiekrecht, Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

Privacy & persoonsgegevens

Codex Privacy & persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Publiekrecht

Openbaarheid van bestuur - ed.2

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Publiekrecht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Beleid, Financiën, Overheidsopdrachten, Communicatie, Informatiemanagement, Cultuur, Jeugd, Sport, Toerisme, Duurzame ontwikkeling, Milieu & klimaat, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Wonen, Opleiding & vaardigheden, Organisatie, Personeelsstatuut, Politiek, Privacy & persoonsgegevens, Publiekrecht, Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijke integratie & werk, Sociaal beleid

Strafrecht

Politiepocket Strafwetboek - 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie

Strafrecht

Het strafrechtelijk traject - 2de ed.

Frank Schuermans
Damien Vandermeersch

Bestel uw printeditie

Strafrecht

Handboek Strafonderzoek

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie