Menu

De klantenzone in mijn account

Wanneer u via onze website bestelt, komt uw bestelling in uw klantenzone terecht bij Bestellingen.

 

Als beheerder ziet u de volledige historiek van uw bestellingen. De bestellingen die aangevraagd werden door uw medewerkers zullen ook in het menu Bestellingen verschijnen. U kan die hier valideren.

 

Als gebruiker die (niet) mag bestellen ziet u enkel de bestellingen die gelinkt zijn aan de aan u toegewezen leveringsadressen.

 

Bestellingen die via mail worden geplaatst, komen niet terecht in uw klantenzone onder Bestellingen.

In het Adresboek kan u als beheerder leveringsadressen toevoegen en bewerken. Als beheerder ziet u alle leveringsadressen.

 

Als gebruiker die (niet) mag bestellen ziet u enkel de leveringsadressen die aan u werden toegewezen door de beheerder.

In het menu Abonnementen krijgt u als beheerder een overzicht van alle lopende digitale abonnementen van uw organisatie en welke gebruikers daar toegang toe hebben. U kunt in dit onderdeel wijzigen welke gebruikers toegang hebben tot een digitaal abonnement.

In het menu Opleidingen krijgt u als beheerder een overzicht van alle opleidingen waarvoor gebruikers zijn ingeschreven. U kunt hier ook zelf deelnemers toevoegen/wijzigen.

In het menu Gebruikers kunt u als beheerder een rol geven aan elke medewerker in uw organisatie:

 • Beheerder
 • Gebruiker die mag bestellen
 • Gebruiker die niet mag bestellen

Een beheerder organiseert de machtigingen voor alle gebruikers van zijn organisatie in de Klantenzone. Er moet minstens één beheerder aangesteld zijn, maar er kunnen per organisatie meerdere beheerders zijn.

 • Beheerders kunnen concreet aangeven welke gebruikers toegang krijgen tot een bepaald digitaal abonnement bij Abonnementen. Per abonnement zijn standaard twee toegangen voorzien. Het abonnement Extenso is een uitzondering.
 • Beheerders kunnen gebruikers uitnodigen en verwijderen bij Gebruikers.
 • Beheerders duiden aan of gebruikers rechtstreeks producten mogen bestellen of niet bij Gebruikers.
 • Beheerders valideren de aanvragen van gebruikers die geen producten mogen bestellen bij Bestellingen.
 • Beheerders kunnen leveringsadressen toewijzen aan gebruikers bij Gebruikers.

Een gebruiker is een medewerker die deze rol krijgt toegewezen door de beheerder. De gebruiker kan de toestemming krijgen om zelfstandig producten te bestellen. Gebruikers die deze toestemming niet krijgen, kunnen wel producten bestellen, maar de beheerder zal vervolgens zijn goedkeuring moeten geven bij Bestellingen.

 • Alle gebruikers kunnen in hun online bibliotheek de publicaties raadplegen waarvoor zij toegang hebben gekregen van de beheerder.
 • Gebruikers die mogen bestellen, kunnen producten bestellen op de website.
 • Gebruikers die niet mogen bestellen kunnen producten bestellen op de website, maar deze moeten vervolgens eerst gevalideerd worden door de beheerder bij Bestellingen.